Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Field scabious - Hoa Field Scabious

Hoa Field Scabious

Field Scabious hay còn được biết với tên khoa học là Knautia Arvensis, là một loài hoa thuộc chi Knautia. Đây là một loài cây lâu năm mọc với độ cáo từ 25 đến 100 cm. Loài cây này ưa mọc ở những nơi có cỏ mọc nhiều hoặc đất khô và trành các đất nhiều sỏi. Chúng ra hoa vào giữa tháng bảy và tháng chín.