Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Dyer's Greenweed - Hoa Dyer's Greenweed

Hoa Dyer's Greenweed

Dyer’s Greenweed là một loại thực vật phổ biến trong các loài cây họ đậu. Loài cây bụi này nổi bật bởi hoa vàng, giống cơ bản của chúng thường được thấy ở những vùng cao ở Maine đến Masschusetts và ở phía Đông của New York. Loài cây này thuộc giống cây bụi rụng lá với độ cao của bụi khoảng 60-90 cam và rộng khoảng 100cm, với thân gỗ, có lông và phân chia thành nhiều nhánh.