Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Gerbera - Hoa đồng tiền

Hoa đồng tiền

Hoa đồng tiền là một loài cây cảnh thuộc họ hướng dương. Tên của hoa này được đặt theo tên của một nhà thực vật học và bác sĩ người Đức Traugott Gerber (1710-1743), người đã đi nhiều nơi ở Nga và là một người bạn của Carolus Linnaeus.