Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Chrysanthemum - Hoa cúc (chi Chrysanthemum)

Hoa cúc (chi Chrysanthemum)

Có hơn 10 nghìn loài hoa cúc trên thế giới. Như là hoa cúc Latinh đến từ Hy Lạp, gồm cây hằng năm và cây lâu năm đến từ họ hoa cúc tây. Hoa cúc có nguồn gốc từ Châu Âu vào thế kỷ 17. Người Pháp bảo rằng họ là người đầu tiên cảm thấy được sự dễ chịu của việc nhìn loài hoa phương Đông này nhưng người Đức lại bảo đất nước họ là nơi hoa cúc đến đầu tiên.