Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Anemone - Hoa cỏ chân ngỗng

Hoa cỏ chân ngỗng

Hoa cỏ chân ngỗng là một loại cây lâu năm có lá dài có thể đứng hoặc cụp xuống. Lá cây đơn giản hoặc chia ra theo dạng thùy, dạng xẻ sâu hoặc không phân chia phiến lá. Các mép là có răng cưa.