Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Daphne - Hoa chi thụy hương

Hoa chi thụy hương

Chi thụy hương là một chi của khoảng 50-95 loài cây bụi lá sớm rụng hoặc thường xanh trong họ Trầm (Thymelaeaceae), có nguồn gốc châu Á, châu Âu và miền bắc châu Phi. Chúng được biết đến vì có hoa thơm và quả mọng có chứa chất độc.