Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Carissa - Hoa Carissa

Hoa Carissa

Giống với hoa nhài và hoa sơn chi, đây là một loại hương hoa trắng có mùi ngọt và âm hưởng trái cây