Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Datura - Hoa cà dược

Hoa cà dược

Một loại hương ngọt có tính chất gây mê, hương hoa rất nồng. Đây là loài hoa nở vào ban đêm và rất độc. Hoa cà dược là một chi bao gồm 9 loài cây ra hoa thuộc họ Solanaceae. Điểm giống nhau của các loài trong chi thực vật này là chúng đều nở vào ban đêm, điều này rất thích hợp với bản chất đen tối của hoa cà dược