Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Pansy - Hoa bướm

Hoa bướm

Hoa bướm là một loài thực vật lai có hoa lớn như là một loại cây cảnh. Chúng được tạo ra bằng cách lai nhiều giống khác nhau từ loài Melanium của chi Viola, đặc biệt là chi viola có 3 màu, một loại hoa dại của Châu Âu và phía tây Châu Á được gọi là cây hoa bướm dại.