Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Mirabilis - Hoa bốn giờ

Hoa bốn giờ

Hoa bốn giờ thuộc là một loài thực vật có hoa thuộc họ hoa giấy được biết đến với tên gọi hoa bốn giờ. Giống loài được biết đến nhiều nhất của loại hoa này là Mirabilis jalapa, một loài cây được gọi phổ biến với tên là hoa bốn giờ.