Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Dandelion - Hoa bồ công anh

Hoa bồ công anh

Chi bồ công anh là một loài thực vật có hoa thuộc họ cúc. Loài thực vật này được tìm thấy như một loại cỏ dại trên khắp thế giới với đặc điểm đặc trưng là hoa màu vàng nhỏ, cánh mở ra vào ban ngày và đóng lại vào ban đêm.