Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Cherry Blossom - Hoa anh đào

Hoa anh đào

Cây anh đào là một loại thực vật thuộc lớp mận, và cho ra quả dạng thịt. Quả anh đào trong thương mại thường được thu hoạch hạn chế từ một số loại anh đào nhất định có vị ngọt. Tên quả anh đào làm ta liên tưởng đến cây anh đào, và đôi lúc cũng được áp dụng với cây hạnh nhân hoặc một số loại cây tương tự nằm trong lớp mận, giống như “cây anh đào cảnh, “hoa anh đào”.