Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Crystal Amber - Hổ phách thủy tinh

Hổ phách thủy tinh

Một loại hương ngọt, ấm, có mùi nhựa cây và phấn được tái tạo bởi hỗn hợp của các loại nhựa cây như labdanum, cánh kiến trắng, va-ni, bồ đề và tùng. Đây là một loại hương phương đông mặc định.