Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Hedione - Hedione

Hedione

Hedione hay còn có tên là Methyl Dihydrojasmonate (C13-H22-O3) là một chất ê-te tỏa hương. Mùi hương của chúng gần giống với hoa nhài