Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Hazelnut - Hạt phỉ

Hạt phỉ

Một loại hương của quả hạch có mùi hương cân bằng giữa hương gỗ và hương của tinh bột; Ít ngọt bùi hơn hạnh nhân. Hạt phỉ là quả hạch của cây Phỉ với các hạt nhân ăn được được bao bọc bên trong vỏ hạt hình cầu. Hạt Phỉ thường được dùng sống, nướng, hoặc nghiền làm bột.