Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Marron glacé - Hạt dẻ sên đường

Hạt dẻ sên đường

Hạt dẻ sên đường làm bằng hạt dẻ để keo lại và phủ óng lên trong xi-rô đường. Hạt dẻ sên đường bắt nguồn từ miền Nam nước Pháp và miền Bắc nước Ý và nó được phát minh ra ngay sau khi quân viễn chinh đưa đường tới châu Âu. Tên của món ăn có nguồn gốc từ tiếng Pháp. Trong tiếng Pháp, cả hai châtaigne và marron được sử dụng để chỉ hạt dẻ, mặc dù từ marron chỉ đến một loại hạt dẻ chất lượng cao dễ dàng bóc vỏ hơn. Đây là loại hạt dẻ được sử dụng làm hạt dẻ sên đường, thường dùng để ăn không hoặc sử dụng làm nguyên liệu cho các món tráng miệng khác.