Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Chestnut - Hạt dẻ

Hạt dẻ

Nhóm hạt dẻ là một chi (Castanea) của tám hoặc chín loài cây rụng lá và cây bụi thuộc họ sồi Fagaceae, có nguồn gốc vùng ôn đới của Bắc bán cầu.