Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Almond - Hạnh nhân

Hạnh nhân

Hạnh nhân là một loại thành phần nước hoa có thể ăn được, có vị ngọt bùi và mềm mại. hạnh Nhân thường đi kèm với Va-ni và cây vòi voi trong nước hoa.