Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Amyris - Gỗ Amyris

Gỗ Amyris

Amyris là tên dùng để ám chỉ một trong 2 loai5 cây Amyris Elemifera hoặc Amyris Balsamifera. Nước hoa Amyris bởi Francis Kurkdjian dùng tên này với khái niệm về nước hoa hương gỗ kỳ ảo, thay vì dùng loài cây này đại diện cho nước hoa.