Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Indian Spices - Gia vị Ấn Độ

Gia vị Ấn Độ

Một thuật ngữ chung dùng để chỉ các loại gia vị thuộc tiểu lục địa Ấn Độ, bao gồm các loại gia vị nổi tiếng nhất trong ẩm thực của khu vực đó. Mùi hương thường xoay quanh cà-ri với chút hương quế, đinh hương và thì là.