Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Dulce de leche - Dulce de leche

Dulce de leche

Dulce de leche là một loại bánh kẹo chuẩn bị bằng cách từ từ làm nóng sữa ngọt để tạo ra một chất đầy thơm ngon thông qua phản ứng Maillard để thay đổi hương vị và màu sắc.