Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Bromelia - Dứa gai

Dứa gai

Dứa gai là một chi thực vật thuộc họ dứa gai. Dứa gai có nhiều loài phát triển ở những khu vực Châu Mỹ La Tinh và phía tây Ấn Độ đặc trưng bởi những bông hoa với đài hoa nằm sâu phía trong. Tên của loài cây này được đặt theo tên của một vị bác sĩ và là nhà thực vật học Olof Bromelius (1639-1705).