Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Pea - Đậu Hà Lan

Đậu Hà Lan

Đậu Hà Lan là loại cây thu hoạch hằng năm với tuổi đời một năm. Đây là một loại cây thu hoạch mùa lạnh và được trồng nhiều nơi trên thế giới. Việc trồng cây bắt đầu từ mùa đông đến đầu mùa hè năm sau, tùy thuộc vào địa điểm. Một cây đậu có cân nặng từ 0.1 đến 0.36 g. Những hạt đậu non có thể dùng tươi, đông lạnh hoặc đóng hộp.