Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Clay - Đất sét

Đất sét

Đây là loại hương được tái tạo tạo ra cảm giác của gạch đất sét và mang mùi hương bùn của đất. Loại hương này thường là sản phẩm của hỗn hợp các mùi hương của nước hoa hơn là được tổng hợp nhân tạo. Đất sét là một vật liệu tự nhiên.