Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Balsamic Vinegar - Dấm Balsamic

Dấm Balsamic

Dấm Balsamic là một loại dấm có bắt nguồn từ Ý và ngày càng nổi tiếng trên toàn thế giới. Loại dấm balsamic truyền thống được làm ra bằng phương pháp thăng nước ép nho Trebbiano trắng đã qua sơ chế, và được dùng làm gia vị. Chúng được sản xuất ở Modena và Reggio Emilia từ thời Trung Cổ, và được ghi chép trong sử sách từ nằm 1046.