Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Mandioca - Củ sắn

Củ sắn

Sắn còn có tên gọi khác là Cassava, loại rễ có nhiều tinh bột dùng để sản xuất bột sắn. Khi dùng trong nước hoa có mùi hương phấn. Còn có tên gọi là yuca.