Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Carrot - Củ cà rốt

Củ cà rốt

Một loại hương đất (hạt cà rốt) với đặc điểm của hoa Iris thân rễ. Thường được làm hương thay thế cho loại rễ orris đắt tiền hơn