Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Kir Royal - Cocktail Kir Royal

Cocktail Kir Royal

Kir Royal là một loại cocktail của Pháp và là một biến thể của loại cocktail Kir. Trong đó bao gồm loại rượu crème de cassis và dùng rượu sâm-panh đổ lên trên thay vì dùng rượu trắng như trong ly cocktail Kir gốc. Loại đồ uống khai vị này thường được dùng trong các loại ly mỏng chuyên dùng để uống rượu sâm-panh