Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Cosmopolitan cocktail - Cocktail Cosmopolitan

Cocktail Cosmopolitan

Theo nguồn thông tin từ hiệp hội Bartender quốc tế thì công thức căn bản của Cosmopolitan cocktail được làm dựa trên rượu vodka có hương chanh.