Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Hay - Cỏ khô

Cỏ khô

Cỏ khô là cỏ, cây họ đậu hay cây thân thảo được cắt làm khô và trữ lại để sử dụng làm thức ăn cho động vật, đặc biệt là những gia súc chăn thả như bò, ngựa, dê và cừu. Cỏ khô cũng được dùng để cho những loại động vật được nuôi trong nhà như thỏ lợn để làm thức ăn. Lợn có thể ăn cỏ khô nhưng chúng không thể tiêu hóa chúng một cách hiệu quả như một số loài gia súc khác.