Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Grass - Cỏ

Cỏ

Cỏ là tên gọi phổ biến của họ thực vật hòa thảo, với gần 900 loài khác nhau. Cỏ là nguồn thức ăn chính cho rất nhiều loài động vật, và cũng thường được dùng trong xây dựng và sản xuất nhiều loại sản phẩm hàng hóa khác nhau.