Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Genet - Chồn hương

Chồn hương

Chồn hương là loài thuộc họ mèo và liên quan chặt chẽ đến cầy mangut. Hầu hết loài này có lông phủ khắp thân, dài, đuôi xù lông, đầu nhỏ, và đôi tai lớn. Nó có thể di chuyển qua bất kỳ nơi nào miễn là đầu nó có thể chui lọt. Giống như cầy hương, chồn hương có tuyến xạ hương nồng, nằm cạnh hậu môn, được sử dụng để đánh dấu lãnh thổ, giao phối và giao tiếp.