Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Chimonanthus or Wintersweet - Chimonanthus or Wintersweet

Chimonanthus or Wintersweet

Cây Lạp Mai là một chi trong những loài cây ra hoa của họ Calycanthaceae, loài đặc hữu của Trung Quốc. Nó cũng được trồng ở Iran, và được gọi là "hoa tuyết" và nhập khẩu từ Trung Quốc.