Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Melilotus - Chi nhãn hương

Chi nhãn hương

Chi nhãn hương - Melilotus hay còn được gọi là Meliot hay cây cỏ thơm, và Kumoniga (từ Cumans) là một chi thuộc họ đậu. Những thành viên thuộc chi này được biết đến phổ biến là một loại cỏ có ở đồng cỏ hay cỏ dại của đất canh tác. Chúng có nguồn gốc từ Châu Âu và Châu Á, hiện nay có thể thấy được chi này trên toàn thế giới.