Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Cetalox - Chất Cetalox

Chất Cetalox

Nó là một trong những phân tử tổng hợp có hương gần giống với long diên hương trắng hoặc xám, có một mùi hương mịn màng với hương hoa dã tinh tế.