Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Cactus Flower - Cây xương rồng

Cây xương rồng

Cây xương rồng là một thành viên của họ xương rồng nằm trong bộ cẩm chướng. Xuất phát của từ “xương rồng- cactus” qua tiếng Latinh có từ thời Hy Lạp cổ đại, cái tên ban đầu được đặc bởi Theophratus cho một loài cây có gai với những đặc điểm nhận dạng chưa chắc chắn. Xương rồng có rất nhiều hình dáng và kích thước.