Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Calamus - Cây thủy xương bồ

Cây thủy xương bồ

Cây thủy xương bồ- Acorus calamus (hay còn gọi là calamus) là một loài cây một lá mầm sống ở những vùng đất ẩm ướt thuộc họ xương bồ, chi xương bồ. Các lá của cây xương bồ có mùa thơm và thân rễ có mùi thơm được sử dụng nhiều trong y học truyền thống và dùng làm nước hoa, thân rễ khô và nghiền thành bột được sử để thay thế cho gừng, quế và hạt nhục đậu khấu.