Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Agave - Cây thùa

Cây thùa

Cây thùa là một chi của cây một lá mầm. Đó là một loại thực vật lâu năm nhưng mỗi cây chỉ ra hoa một lần rồi sau đó chết. Một số loài được biết đến là với tên gọi loài thực vật thế kỷ. Chủ yếu xuất hiện tại Mexico, cây thùa cũng có nguồn gốc từ phía Tây Nam nước Mỹ và trung tâm và vùng nhiệt đới Nam Mỹ. Chúng là loài xương rồng có hoa lớn dày, lá nhiều thịt, kết thúc bằng đầu nhọn và có gai, thân cây mập mạp nhưng thường ngắn, các lá mọc dần từ phần rễ cây.