Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Nettle - Cây tầm ma

Cây tầm ma

Cây tầm ma là một loại thực vật thân thảo lâu năm, có nguồn gốc từ Châu Âu, Châu Á, Bắc Phi và Bắc Mỹ và là giống cây được biết đến nhiều nhất trong chi tầm ma. Các loài được chia ra làm sáu phân loài, năm của những loài có nhiều lông rỗng trên lá và cành, giống như một kim tiêm nằm dưới da tạo một cảm giác như một kim châm đến con người và các loài động vật.