Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Galanga - Cây riềng nếp

Cây riềng nếp

Một loại hương của cây riềng nếp, một loại cây cùng họ với gừng và có chung một hương cay. Loại hương này được sử dụng trong Blv Botte của Bvlgari, mùi hương của riềng nếp đối chọi với hương ca cao ở lớp hương dưới.