Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Limnophila aromatica - Cây rau ngổ

Cây rau ngổ

Cây rau ngổ là một loại thực vật nhiệt đới có hoa nằm trong họ mã đề. Chúng có nguồn gốc từ khu vực Tây Nam Á, nơi mà chúng có thể phát triển tốt trong điều kiện nhiệt độ nóng và môi trường ngập nước, đặc biệt tại những cánh đồng ngập nước. Chúng được gọi là ngò om hay ngổ ở Việt Nam và được dùng như một loại thảo được và cũng được trồng để sử dụng như một loại thực vật thủy sinh. Loại cây này được giới thiệu đến Bắc Mỹ vào những năm 1970 trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam.