Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Melilot or Sweet Clover - Cây nhãn hương

Cây nhãn hương

Loại cây đậu này được đặt tên là nhãn hương vì mùi hương ngọt ngào của nó, lí do là có sự hiện diện của chất coumarin trong các mô của nó.