Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Moepel accord - Cây Moepel

Cây Moepel

Cây Moepel, còn có tên là Mimusops zeyheri là một loại cây bản địa của Nam Phi và thường mọc ở các khu vực núi