Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Manuka - Cây Manuka

Cây Manuka

Cây manuka có họ hàng với cây trà và t6en khoa học của chúng là Leptospermum scoparium. Đây là một loài cây ra hoa thuộc họ cây sim, đây là loài cây bản xứ của vùng New Zealand và Đông Nam Úc.