Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Aloe Vera - Cây lô hội

Cây lô hội

Cây lô hội là dạng cây lâu năm, thân mọng với lá thịt. Chúng có nguồn gốc từ khu vực Bắc Phi. Ngày nay cây lô hội được trồng rộng rãi và có thể tìm được ở nhiều nơi trên khắp Châu Âu và Bắc Mỹ cũng như Nam Mỹ, Trung Đông, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan và Úc. Loài cây này được trồng ở khắp Ấn Độ.