Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Cannabis - Cây gai dầu

Cây gai dầu

Cây gai dầu (hay còn gọi là cần sa) là một giống thực vật có hoa hằng năm thuộc họ gai dầu bao gồm cả cây hoa bia. Một trong những điều thú vị nhất là hầu hết những thành viên trong họ này đều là cây đơn tính khác gốc (tức là có phân biệt giới tính của cây). Đó cũng là một trường hợp hiếm hoi trong thế giới thực vật. Những loài phổ biến nhất là Sativa, Indica và Ruderalis.