Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Fern - Cây dương xỉ

Cây dương xỉ

Dương xỉ là một lớp thực vật rộng lớn nằm trong nhóm Dương xỉ. Chúng là những loại thực vật có mạch, không giống như rêu, chúng có các mô đặc biệt để dẫn nước, khoáng sản và các sản phẩm quang hợp thông qua thân cây của chúng. Dương xỉ sống ở những môi trường đa dạng nhưng chúng dễ dàng được tìm thấy trong những khu rừng rậm. Dương xỉ không có hạt cũng không có hoa, nhưng chúng vẫn có vai trò quan trọng trong nước hoa và được đánh giá cao vì hương thơm tươi xanh có thể hỗ trợ nắm bắt được những hương của rừng.