Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Pandanus - Cây dứa dại

Cây dứa dại

Cây dứa dại thuộc chi một lá mầm với hơn 750 loài. Chúng trông giống như cây cọ , là loại thực vật khác gốc và cây bụi có nguồn gốc từ khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới.