d22193ed87b36daa56a1823818c3ac9d Hương nước hoa Rhubarb - Cây đại hoàng
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Rhubarb - Cây đại hoàng

Cây đại hoàng

Cây đại hoàng là một loại cây trồng lâu năm đặc trưng bởi độ dài, thân thịt và cuống dài màu đỏ hay thân phát triển từ bộ rễ dày. Chúng có lá rộng, lớn màu xanh, vì vậy sắc thái lá của cây đại hoàng có thể chuyển từ màu xanh lá sang hồng đỏ và đỏ thẫm. Đã có rất nhiều cuộc thảo luận nên đặt cây đại hoàng nằm trong danh mục rau hay trái cây. Mặc dù chúng được xem như một loại rau trong thời gian dài nhưng chúng cũng là một loại trái cây của Mỹ.