Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Black Elder - Cây cơm cháy

Cây cơm cháy

Cây cơm cháy là một loại cây gỗ và cây bụi. Chúng phát triển rộng rãi ở Châu Âu và Bắc Mỹ. Mùi hương của cây cơm cháy rất phức tạp và bao gồm rất nhiều các kiểu mùi khác nhau. Nhà hóa học Paul Johnson đã miêu tả cây cơm cháy là “ chúng sở hữu lớp hương rất tốt của hoa kết hợp với sắc thái của lá violet và đặc điểm của quả dưa.